zämme läse

Markus Manfred Jung/ Alemannisch

zämme läse
d scherbe
splitter spiegel sprooch
verbrocheni
verschtückleti welt

zämme läse
stückle
s git nie öbbis ganzis nie
zämme läse
richte
s git öbbe öbbis
neus

zämme

zämme gläse

Interpret Media Info
Markus Manfred Jung - Original markusmanfredjung.de
Michael Köhler / Südfränkisch

scherbehaufe
her uff,
schmeiss des zeig ford!
des bringsch' doch nimmeh zamme
dud's manchmol hoise
awwer 's gibt sache,
die kannsch ned oifach wegschmeisse
aa wenn se verbroggeld sinn
weil's koi ersatz
fier se gibt

mundartautor.de